לתנופה של העסק שלך השאר פרטים ונחזור אלייך בהקדם:

  פירוק שיתוף במקרקעין חוות דעת מומחה

  חוות דעת מומחה
  בעניין

  חוות דעתי ניתנת בקשר עם תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין מטעמם של התובעים ברישא, בכדי לאפשר מימוש זכויותיהם של התובעים באופן המיטבי, ומבלי כמובן לפגוע בזכויותיהם של הנתבעים.
  בית משפט השלום בפתח תקווה
  תיק XXXXXX
  1. חן ….גלינה ת.ז. XXXXXX
  2. גיל XXXXXXXXXX בע"מ ח.פ. XXXXXX
  נגד
  1. ניר ת.ז. XXXXXXXX ואחר'

  אני החתום מטה, עקיבא גולדהמר, נושא ת.ז. 053224010 , מרח' טולקובסקי 25 ג' בתל אביב, נתבקשתי על ידי גיל …, לחוות את דעתי המקצועית, לגבי תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין בתיק מס' …. בבית משפט השלום בפתח תקווה.
  אני מצהיר בזאת, כי אין לי כול עניין בנשוא חוות דעת זו, ואני נותן חוות דעת זו במקום עדות בבית המשפט וכי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, דין חוות דעת זו, כשהיא חתומה על ידי כדין עדות בשבועה שנתתי בבית המשפט.

  השכלתי
  2004 – M.A., תואר שני, מדעי המדינה, האוניברסיטה הפתוחה.
  2001 – B.A., תואר ראשון במדעי החברה והרוח, האוניברסיטה הפתוחה.
  2001 – רישיון תיווך נדל"ן, משרד המשפטים.
  1993 – רישיון ייעוץ השקעות, רשות ניירות ערך.
  1985 – לימודי תעודה, שנתי, רעיונאים (קופירייטר), איגוד המפרסמים.
  1984 – לימודי תעודה, שנתי, ניהול השיווק והפרסום, איגוד המפרסמים.
  1982 – לימודי תעודה, קורס שנתי, הכשרה לניהול בכיר, בנק הפועלים.
  1981 – לימודים לתואר A.B. כלכלה ומנהל עסקים, אוניברסיטת בר-אילן.

  כיהנתי בעבר כחבר דירקטוריון וכחבר בוועדות השקעה בחברות בתחום שוק ההון, הנני בעל רישיון ייעוץ פיננסי מטעם רשות ניירות ערך (הותלה לבקשתי), מורשה כיועץ לעסקים מטעם משרד המסחר והתעשיה, ובעל רישיון תיווך בנדל"ן מטעם משרד המשפטים מס' 13263.

  ניסיוני המקצועי
  2006 – גולדהמר יועצים – ייעוץ עסקי שיווקי לחברות ועסקים (מנהל ובעלים) .
  • ליווי יזמים וקבלנים במיזמים ופרוייקטים בתחום הנדל"ן.
  • גיוס מקורות מימון מבנקים ו/או קרנות ו/או מוסדות כספיים למיזמי נדל"ן.
  • תוכניות עיסקיות, בדיקת היתכנות, מקורות מימון חלופיים.
  • מסגרות אשראי בבנקים ואובליגו, שיפור וחיסכון בעלויות, חלופות פיננסיות.
  • אירגון פיננסי (Refinancing) לחברות ועסקים והוזלת עלויות מימון.
  • ניהול מו"מ, מיזוגים ורכישות עם משקיעים ושותפים פיננסיים או אסטרטגיים.
  • משכנתאות – בחירת מסלול הלוואה, ריבית, בסיס הצמדה, מיחזור ופריסה.

  2005 – 2006 VP Business Development , א. צ'ארסקי ושות', משרד עורכי דין.
  2002 – 2005 סמנכ"ל שיווק ומכירות, ה.א.ג נדל"ן.
  1981 – 2002 חבר הנהלה בנק אוצר החייל, שוק ההון ופיננסים, דירקטור וחבר ועדות השקעה.

  פרויקטים בתחום הנדל"ן, גיוס אשראי וליווי שוטף בשנה האחרונה

  • פרוייקט ברח' הרצל בת"א, 6 קומות, 12 יחי' דיור, היקף כספי של כ- 29 מיליון ₪, במימון בנק הפועלים, החטיבה העיסקית.
  • פרוייקט ברחוב הפלמ"ח בפ"ת, 9 יחי' דיור, היקף כספי 14 מיליון ש"ח, במימון בנק מזרחי, חטיבת נדל"ן.
  • פרוייקט ברח' הלל זכריה בפ"ת, 9 יחי' דיור, היקף כספי של כ- 14 מיליון ₪ , במימון בנק מזרחי, חטיבת נדל"ן.
  • פרוייקט במרכז ראשל"צ, 12 יחי' דיור, היקף כספי כ- 28 מיליון ₪, 14 יורשים, לבנייה עצמית – ניהול מו"מ לתנאים המימון עם 3 בנקים.

  המסמכים ומקורות המידע שעמדו לרשותי

  • פגישה עם מר …..בעל מניות בתובעת מספר 2 .
  • פגישה עם עו"ד …….. באי כוח התובעים.
  • כתב התביעה מטעם תובעים 1-2.
  • כתב הגנה מטעם הנתבעים.
  • כתב תשובה לכתב ההגנה מטעם נתבעים 4-12 .
  • חוות דעת מהנדס אורי ורון.
  • חטיבה עסקית בנק הפועלים.
  • מחלקת אשראי קמעונאי חטיבת מסחרית בנק מזרחי.
  • מכלול, קרן למימון התחדשות עירונית בע"מ.
  • סקטור נדל"ן בנק לאומי.

  וזו חוות דעתי

  חוות דעתי ניתנת בקשר עם תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין מטעמם של התובעים ברישא, בכדי לאפשר מימוש זכויותיהם של התובעים באופן המיטבי, ומבלי כמובן לפגוע בזכויותיהם של הנתבעים.
  עומדות בפנינו 2 אפשרויות, גישת הנתבעים לפיה יש לפעול לחלוקה בעין של המגרש, וגישתם של התובעים כי יש לפעול לפירוק שיתוף בדרך של מכרז למרבה במחיר או במנגנון אחר דוגמת BMBY (קנה אותי קונה אותך) בכדי לקדם את הפרויקט.
  כבכול פרויקט בתחום הנדל"ן, אחד הנדבכים החשובים, לאחר איתור קרקע ובחינת היתכנות לביצוע, הוא היכולת לגייס מקורות מימון לרכישת הקרקע, למשך בניית הפרויקט, מכירת יחידות דיור לרוכשים בכוח, למתן ערבות לכול רוכש, החרגה ואפשרות שיעבוד של יחידת דיור שנרכשה לקבלת משכנתא לרוכש שירצה בכך, רישום והסדרת הזכויות הקנייניות של כול רוכש, בין אם מדובר במספר יחידות דיור או בפרויקט רב היקף של עשרות ומאות יחידות.
  ברי, כי היכולת של היזם לגייס את המימון תלויה בתנאי השוק, הוראות החוק, תקנות שונות, הוראות הפיקוח על הבנקים, הנהלים השונים ואמות המידה שכול מלווה בשוק, בנקים, קרנות מימון ייעודיות לתחומי הנדלן, מוסדות מימון חוץ בנקאיים, חברות ביטוח ומנהליי בתי השקעות חייבים בהם ומחילים על עצמם.
  ממול לשוק המלווים ניצבים יזמים, קבלנים וצרכני אשראי אחרים, שיכולתם לקבל אשראי תלויה בסוג המיזם ותחום הפעילות לו נדרש המימון, איכות הלווה, ביקוש והיצע ברמה המאקרו כלכלית, סיכוני השוק בקשר עם פרויקט או מיזם ספציפי, טווחי הזמן להם נדרש המימון והבטוחות אותם יכול צרכן האשראי להעמיד לטובת המלווה.
  הפרקטיקה הנוהגת במיזמי נדל"ן, דוגמת נשוא חוות דעת זו, היא בדרך של שיעבוד הקרקע וכול הזכויות הנלוות לה, כבטוחה למימון הנדרש, וזאת לאחר בחינה מדוקדקת של כול הפרמטרים שצוינו ואחרים נוספים, עד אשר המלווה יאשר מתן ליווי ומימון לפרויקט שהוא.
  מכאן אפוא, שייחוד ורישום שיעבוד על כלל הזכויות בקרקע הם תנאי יסודי הכרחי, יחד עם תניות ובחינות נוספות אחרות, אותן מבצע כול מלווה ומלווה בשוק, שאת רובו כידוע, מנהלים הבנקים מסיבות מובנות.
  וכבר ייאמר, כי בקרקע הנדונה לה בקשו התובעים פירוק שיתוף, לא ניתן לייחד רק את חלקם של התובעים באופן רישום הזכויות, גם אם יש חלוקה פיזית בפועל.

  במקרה זה יידרש שיעבוד של כול הקרקע, זו המוחזקת בפועל על ידי התובעים וזו המוחזקת בפועל על ידי הנתבעים, אישור וחתימה של כול אחד ואחת מבעלי הזכויות, מקרב הנתבעים, וברי כי תקשה ותסרבל את קידום הפרוייקט, כך שבפועל לא ניתן יהיה לקבל מימון ליחידי בעלי הזכויות או לתובעים 1 ו-2 .
  ייתר על כן, מבלי לעסוק בסוגיה האם פיצול ורישום הזכויות בין התובעים לנתבעים, כול אחד על מחצית השטח, אפשרי מבחינה הנדסית ותכנונית, או מהו אורך ותקופת הזמן שנדרשת, וככול הנראה היא ארוכה דיה, במקרה זה, מרכיב שווי הקרקע לתובעים, ביחס להיקף הפרויקט יקטן, וכך גם יכולת המינוף והמימון על כול רכיביהם.
  כפי שצוין בכתב התשובה לכתב ההגנה, גם התמורה תגדל בגין דירה נוספת שתיווסף, שווי הקרקע יגדל, שלם במקום מחצית, לכול אחד, ומחיר ההון, רמת המינוף בין ההון העצמי – הקרקע – לבין שיעור וסכום הליווי מסך הפרויקט יגדל והוצאות שונות שיתלוו לכך, כגון עמלת ליווי ועמלת אי ניצול תקטנה, וחשוב מכך, שיעור התשואה הפנימי בפרוייקט יגדל.
  בשולי הדברים חשוב גם להזכיר את ההוצאות שנגרמות לתובעים בגין שכירות ישירה שעליהם לשאת בה, וקשיים והוצאות נוספות שייגרמו לתובעים, כחברה קבלנית שרוצה להשיא את רווחיה, כמובן מבלי לפגוע באיזו זכות מזכותם של הנתבעים, נהפוך הוא.
  מכאן אפוא, כי אין אפשרות לגייס מקורות מימון לפרויקט במצב הקיים, להשיא רווחים בהם יחלקו שני הצדדים כתוצאה מגידול בתמורות, וכול עוד אין ביכולתו של תובע 2 לייחד את זכויותיו במקרקעין, לשעבד אותם לטובת המלווה, לקבל מימון לאורך תקופת הבנייה והפיתוח, למכור דירות לרוכשים בכוח ולהבטיח זכויותיהם בהתאם לחוק ולקבל משכנתא אם יזקקו לה, וסוף דבר, לרשום את זכויותיהם של מי מרוכשי הדירות כדין.
  לא למותר לציין, כי בשנים האחרונות, הבנקים – ומחרים מחזיקים אחריהם שאר המלווים בשוק, מוסדות כספיים וקרנות, המעניקים מימון ליזמים בתחום הנדלן – העלו את רף הדרישות והתניות לקבלת מימון והם נוהגים כבית שמאי בכול עסקה, קטנה כגדולה, ובמיוחד במימון עסקאות מקרקעין, שם גם ההיקפים גדולים בדרך כלל, ולכן אם יש ספק – אין ספק.
  יוער ויודגש, כי על אף שהנתבעים מינו מיופה כוח מטעמם לנהל את הפרויקט בתחומי הבנייה והתפעול, ועל אף שהנתבעים מינו או מתכוונים לעשות כן, ולמנות מיופה כוח, עו"ד שיחזיק בייפוי כוח בלתי חוזר לפעול בשמם של הנתבעים בכול דבר ועניין, הבנקים השונים או כול גוף מימוני אחר, יערימו קשיים עצומים, עד כדי סירוב מוחלט לתת מימון, ובלבד שכול אחד ואחת מבעלי הזכויות יחתום בעצמו ולא באמצעות מיופה כוח.

  יוצא אפוא, כי כול אחד מבעלי הזכויות, הבנק יצטרך לבחון, לבדוק ולאשר אותו, בכדי שלתובעים (או לנתבעים) תתאפשר קבלת מימון, בהינתן שהקרקע ב"מושע".

  צרכי המימון ושימושם
  צרכי המימון של התובעים, מבלי להתייחס להיקפם, נדרשים ל- 4 אפיקים-
  1. השלמת מימון הקרקע.
  2. מימון הבנייה השוטפת עד להשלמת הפרויקט.
  3. מתן ערבויות לרוכשים בכוח בהתאם לחוק מכר דירות.
  4. קבלת משכנתא לרוכשי הדירות.
  מקורות מימון אפשריים
  בשוק המלווים קיימים מקורות מימון שונים, אופן פעילות שונה, עלויות מימון שונות, ופלחי שוק שונים בהם הם פועלים כפי שיבואר הלן –
  • בנקים (לא כולם).
  • חברות ביטוח.
  • בתי השקעות (קופ"ג, קרנות ותיקי השקעות).
  • קרנות מימון בתחום הנדל"ן.
  • בעלי הון ומשקיעים המשתתפים ברווח.
  הבנקים כידוע הם הגוף הממן והמלווה הגדול ביותר בתחום הנדלן בפרויקטים שונים והוא גם מקור המימון הזול ביותר ללווה, בהשוואה לכול שאר המלווים הפועלים בשוק לטובת יזמים וקבלנים.
  מחיר ההון, מחיר הגיוס בעגה הבנקאית, בבנקים כאמור הוא הזול ביותר בשל יכולתם לקבל פיקדונות בסכומים קטנים ממאות אלפי מפקידים קטנים, במחיר כמעט אפסי כיום (הריבית על פיקדונות לצרכנים אפסית כידוע), וכך הוא יכול לתת את המחיר הנמוך ביותר גם אם נדרש הוא להתחרות במלווים אחרים.
  נהיר, כי ככול שאנו יורדים במדרג הרשימה, עלויות המימון גדלות, או לחילופין או פונים לשוק של מיזמים קטנים, דוגמת נשוא כתב תביעה זה. חברות הביטוח למשל, מפנות משאבים לפרויקטים עצומים של מאות יחידות דיור או לחו"ל מסיבות מובנות. קרנות המימון הייעודיות, או שרוב מקורותיהם

  מגיעים מהבנקים והם בעצם "קבלני משנה", וכך עלות המימון שלהם יקרה יותר, או שמקורותיהם מגיעים מגיוס בבורסה, שם גם העלות שלהם גבוהה מן הבנקים.
  קיצורם של דברים, גם אם יש שונות בעלות המימון, אף גורם המעניק ליווי ומימון לפרויקטים בתחום הנדלן, לא ייתן ליווי ומימון במידה ואין לו יכולת לייחד את הזכויות של המלווה ולשעבד אותם.

  סיכום
  1. נדרש אישור של כול בעל זכות מן הנתבעים כיון שלא ניתן לייחד את זכותם של התובעים.
  2. על אף שמניסיוני המקצועי רב השנים בתחום, ופרויקטים שטופלו על ידי רק לאחרונה, נעשתה פנייה ל- 3 בנקים גדולים ולקרן מימון, כמצוין לעיל, בכדי לבחון האם ניתן יהיה לקבל מימון ללקוח בעל איתנות פיננסית וניסיון רב שנים – פנייה שנדחתה על הסף בשל הדרישה החד משמעית לשעבד את כול הקרקע, לבדוק ולבחון כול בעל זכות, ולהחתימו על כול השעבודים וההסכמים הנלווים.

  זוהי חוות דעתי ואני יודע כי היא עשויה לשמש כראייה בבית המשפט, בתיק הנדון.

  עקיבא גולדהמר___________________

  להתייעצות מהירה מלא את הפרטים הבאים:   מאמרים נוספים בנושא

   תשלום ריבית לבנק – חוות דעת מומחה

   נתבקשתי על ידי חברת דימיון מתקני משחק לילדים בע"מ, לחוות את דעתי המקצועית, לגבי הנזקים שנגרמו לחברה ולערוך אומדן כספי...
   להמשך קריאה

   יועץ עסקי שסוגר חשבון

   בפגישה ראשונה עם אדם זר הזמן שבו המוח האנושי קובע את הרושם הראשוני הוא בין כמה אלפיות השנייה לכמה שניות....
   להמשך קריאה

   גיוס אשראי לעסק בכדי לרכוש חברה ?!

   גיוס אשראי לעסק או לחברה שלכם, יכול שיעלה ממגוון מטרות וסיבות, תוכנית להקמת קו ייצור חדש, החזר הלוואות שמועד פירעונן...
   להמשך קריאה

   יועץ עסקי הוא זוג עיניים וטלסקופ לעסק שלכם

   ייעוץ עסקי טוב ומקצועי, הוא עוד זוג עיניים שבוחנות את העסק או החברה שלכם, כתבנו באחד המאמרים שפרסמנו כאן באתר,...
   להמשך קריאה

   גיוס אשראי לעסקים, תזרים חזק או בטחונות

   גיוס אשראי לעסק שלכם או לחברה הוא מהלך שיש לשקול ולתמחר היטב, כיון שעלותה של ההחלטה והשפעתה על תזרים המזומנים...
   להמשך קריאה

   ייעוץ עסקי – השקעה או הוצאה?

   בדוחות הכספיים של חברות ועסקים, אחת האבחנות שיש לעשות היא לסווג את היציאות הכספיות של החברה או העסק, ולהחליט בהתאם...
   להמשך קריאה

   יועץ עסקי לשופרסל

   שופרסל כנראה לא צריכה יועץ עסקי, ואתם הרי לא שופרסל, אתם הרי המנהלים ובעלי המניות בחברה או בעסק שלכם, אם...
   להמשך קריאה

   גיוס אשראי והלוואות לעסקים, כפפה ליד או יד לכפפה?

   גיוס אשראי לעסקים או לעסק חדש היא משימה לא קלה, הדורשת היערכות מקצועית מתאימה. יש הרי לשכנע את הצד הנותן,...
   להמשך קריאה

   איך להציל את העסק?

   להציל את העסק, רק זהו את מצבכם לעסקים ולחברות ישנם תקופות טובות ותקופות פחות טובות, ולעיתים גם ממש תקופות גרועות. בעגה...
   להמשך קריאה

   הלוואה בערבות המדינה, מנוף או מפלצת?

   אתם, כרבים אחרים סביר כי קבלתם פנייה להסדיר לכם הלוואה בקרן לעסקים בערבות המדינה, לבעלי עסקים וחברות, היכולה להגיע גם...
   להמשך קריאה

   יועץ עסקי

   יועץ עסקי בכדי להקים מדינה? אתם כנראה לא מתכננים להקים מדינה ולא מחפשים יועץ עסקי שיווקי לשם כך (ותודה לדור המייסדים),...
   להמשך קריאה

   ייעוץ שיווקי לעסקים או הנדסת טילים?

   פעמים רבות אנו נתקלים בתגובה מצד לקוחות חדשים שפונים אלינו כי הם מבינים שהם צריכים ייעוץ שיווקי בכול הקשור לתכנית...
   להמשך קריאה

   ראש השנה שוב הפתיע את בעלי החברות והעסקים

   תקופת החגים ממשמשת ובאה והעת להזדרז ולהיערך בהתאם, בכדי שאולי הפעם לא תופתעו שוב מראש השנה וחגי תשרי ומהירידה המהותית...
   להמשך קריאה

   יועץ עסקי בכדי שלא יגידו לכם לא!

   הבנקים פרסמו לאחרונה את הדוחות הכספיים שלהם למחצית 2018, חלקם הציגו תוצאות שיא ברווחים ביחס לשנה הקודמת וכן תשואה גבוהה...
   להמשך קריאה

   העסק שייך לקבוצת ה- 80% או שאתם נמנים על קבוצת 20%?

   עיקרון פארטו, מציב רעיון על פיו  80% של תוצאות ומצבים שונים הם תוצאה של  20% גורמי הפעלה. פארטו, כלכלן איטלקי...
   להמשך קריאה

   ייעוץ שיווקי – לא רק חווית קניה ללקוח

   תוכנית שיווק אמיתית המניבה תוצאות לטווח הארוך דורשת משאבים ניהוליים וחשיבה יצירתית מכול יזם, חברה או בעל עסק. מאמצים ומשאבים...
   להמשך קריאה

   עקרונות כתיבת תוכנית עסקית

   כתיבת תוכנית עסקית הכרחית בעבור כל עסק. תוכנית עסקית אינה צורך נדרש רק כאשר אתם רוצים לגייס הלוואות או הון...
   להמשך קריאה

   הלוואה בערבות מדינה

   הלוואה בערבות מדינה מיועדת לסייע לעסקים וחברות, בהקמה או בעלי פעילות שוטפת, לצמוח ולגדול, להרחיב את מחזור המכירות, לגשר על...
   להמשך קריאה

   ייעוץ עסקי לעסקים קטנים

   אם גם אתם מעוניינים לפתוח עסק חדש או לשפר את פעילותו של עסק קיים, ייעוץ עסקי עשוי להועיל לכם. חברת...
   להמשך קריאה

   ייעוץ עסקי לחברות ועסקים, מרצפת הייצור לקומת ההנהלה

   ייעוץ עסקי לחברות ועסקים, נדמה לפעמים קצת כמו דיונים על מזג האוויר, כולם מדברים על כך אך לא עושים דבר...
   להמשך קריאה

   דואגים לעתיד העסק ? תחליטו אתם "רמי לוי" או "טבע"?

   "אחרי החג" זו התשובה האולטימטיבית כשמתקרבים לחג הפסח. כול החלטה שיש לקבל וכול פגישה שצריך לתאם, נענים בתשובה "אחרי החג"....
   להמשך קריאה

   משכנתא בפרויקט פינוי בינוי תמ"א 38/2

   אם אתם גרים בבניין שיש בו אפשרות לבצע פרויקט תמ"א 38/2 שפר עליכם חלקכם. יהיו שיגידו שזוהי מתנה שהוי מוותרים...
   להמשך קריאה

   מה זה פיתוח עסקי?

   אם אתם בעלי חברה או עסק, יזמים שמתכננים להקים עסק חדש או להתחיל פעילות עסקית אחרת, אין ספק שנתקלתם במונח...
   להמשך קריאה

   מרכז העסקים לחיילים משוחררים

   אתם עומדים להשתחרר מהצבא או שכבר השתחררתם ואתם עושים צעדים ראשונים באזרחות? לצד המחשבות על טיול למזרח, לדרום אמריקה או...
   להמשך קריאה

   חיילים משוחררים – פתיחת עסק

   יש אנשים שנולדו להיות שכירים ויש אנשים שנולדו להיות עצמאים. אנחנו סבורים שמעבר למקרים המובהקים, רוב האנשים יכולים להתפרנס בשתי...
   להמשך קריאה

   מסלולי הלוואת משכנתא

   קיימות מס' אפשרויות לקבלת המימון באמצעות רישום משכנתא לבנק או גוף מלווה אחר: משכנתא בריבית קבועה. משכנתא בריבית קבועה. משכנתא שבה...
   להמשך קריאה

   ייעוץ משכנתאות

   ייעוץ משכנתאות – עסקי ופרטי רבים סבורים שמשכנתא היא הלוואה. משכנתא היא למעשה שטר, המשעבד נכס לטובת הבנק או המלווה, כבטוחה...
   להמשך קריאה

   מחזור משכנתא

   מחזור משכנתא היא הדרך שלכם לצמצם את עלויות הריבית או לפרוס את תשלומי המשכנתא לתקופה ארוכה יותר אבל עם החזר...
   להמשך קריאה

   הלוואה לעסק חדש

   בוקר אחד התעוררתם כשבראשכם צף הרעיון האולטימטיבי לשירות או מוצר שישברו את השוק, והחלטתם שהגיע הזמן לבצע את הצעד הגורלי...
   להמשך קריאה

   הלוואה לפתיחת עסק

   הן מגיעות בצבעים מרהיבים ואריזות מהודרות, הן כל כך זמינות עד שכמעט ולא קיימת אפשרות לעמוד בפניהן. אבל ככה זה...
   להמשך קריאה

   הלוואות חוץ בנקאיות לעסקים

   כל מי שהקים אי פעם עסק או חברה יודע שמדובר בעניין לא פשוט הדורש משאבים פיננסיים רבים ומשאבים אישיים לא...
   להמשך קריאה

   יועץ פיתוח עסקי

   פיתוח עסקי הוא תהליך הכרחי להקמה של עסק או חברה בצורה נכונה שתתמוך בעסק בטווח הארוך. בתהליך אתם צריכים לאפיין...
   להמשך קריאה

   ייעוץ שיווקי אסטרטגי

   אתם מחפשים כיצד לשווק את העסק שלכם? הבינותם כי תזקקו לייעוץ שיווקי, אנחנו כאן לרשותכם. חברת גולדהמר יועצים תוכל לסייע...
   להמשך קריאה

   הלוואה לפתיחת עסק חדש

   קבלת הלוואה לפתיחת עסק הינה פעמים רבות צעד חיוני על מנת שהעסק החדש שלכם יוכל לעמוד על רגליו באופן עצמאי...
   להמשך קריאה

   הלוואה לעסקים חדשים

   בקשת הלוואה לעסק חדש, פעמים רבות הינה צעד נדרש כאשר בידי היזם לא מצוי ההון הנדרש להקמת העסק ולתפעולו השוטף,...
   להמשך קריאה

   הלוואות לעסקים קטנים

   הלוואות לעסקים קטנים נועדו לסייע כלכלית ליזמים ובעלי עסקים אשר אין להם הון עצמי ומקורות מימון להקים עסק חדש או...
   להמשך קריאה

   מימון גיוס אשראי לעסקים

   גיוס אשראי לעסקים או לחברות, מגיע בזמן כזה או אחר במחזור חיי העסק שלכם. אם אתם שם, אנחנו בגולדהמר יועצים...
   להמשך קריאה

   יועץ עסקי לפתיחת עסק

   אם אתם קוראים מאמר זה, אתם במקום הנכון, יועץ עסקי הוא בדיוק מה שהעסק שלכם צריך. על מנת לקבל את...
   להמשך קריאה

   מה עושים בייעוץ עסקי?

   חברות ועסקים רבים, במהלך מחזור הפעילות העסקית שלהם, חווים נקודות שיא ושפל (Business Cycle), וחלקם מגיעים למסקנה כי הם זקוקים...
   להמשך קריאה

   ייעוץ עסקי שיווקי לחברות ועסקים

   אם גם אתם רוצים לפתוח עסק חדש, להקים מיזם עם רעיון ייחודי  למכירת אופניים שתמיד חלמתם עליו, או חברה חדשה...
   להמשך קריאה

   אפשרויות גיוס אשראי לעסקים

   הון חוזר ואשראי לעסקים או חברות הם הדלק המניע כול עסק וכול חברה, אין בכך כול חידוש וכולם מכירים חברה...
   להמשך קריאה

   משחקי הכס-ף

   הכנסת עסוקה בימים האחרונים בשיעורי הריבית בשוק המימון וההלוואות החוץ בנקאי, אך כמו במשחקי הכס, חברי הכנסת, כול אחד בתורו,...
   להמשך קריאה

   לעגל את הריבוע

   נכון, אתם מכירים את הביטוי הזה, אבל הפוך. בדרך כלל משתמשים באופן מושאל בביטוי "לרבע את המעגל" ומתכוונים לרמז על...
   להמשך קריאה

   עסק חדש

   8 משוכות חובה בדרך למעבר פאזה עסקי ודאי מוכרת לכם התחושה שהעסק תקוע ואינכם מצליחים לבצע קפיצת מדרגה במחזור המכירות או...
   להמשך קריאה

   לצמוח אחרת, רק בלי גאווה ודעה קדומה

   גם אתם, בעלי עסקים או חברות עסוקים בשאלה כיצד לצמוח ולגדול, כיצד להרחיב את סל המוצרים, להגדיל את מספר הלקוחות,...
   להמשך קריאה

   משכנתא כנגד תקבולים צפויים

   את המשכנתא הזו גם אתם הייתם רוצים: 2.98 מיליון ש"ח המהווים מימון בשיעור של 92% משווי הדירה ובריבית מציאה. תוכנית...
   להמשך קריאה

   פתיחת עסק

   פתיחת עסק חדש - איך לעשות את זה נכון? לפעמים, גורלו של עסק נחרץ כבר בשלבי פתיחתו. אנחנו לא נולדים מנהלים....
   להמשך קריאה

   כתיבת תוכנית מפנה וצמיחה

   כתיבת תוכנית מפנה וצמיחה (Turn Around) תוכנית מפנה וצמיחה - למי זה מתאים? אם בשל ניהול לקוי, אם בשל מצב אובייקטיבי בענף...
   להמשך קריאה

   פיתוח עסקי

   פיתוח עסקי ואסטרטגיה - הבסיס להתפתחות העסק ממש כמו בניין שנבנה על פי תוכנית, כך נכון לבנות גם עסק. אפילו אם...
   להמשך קריאה

   מתן חוות דעת מומחה

   משכנתאות - מתן חוות דעת מומחה כבעל השכלה רחבה בתחומים כלכליים ובשוק ההון, וכבעל ניסיון של 20 שנה בתפקידים בכירים בעולם...
   להמשך קריאה

   מימון בנקאי

   לכאורה, הבנק הוא המקום הטבעי ביותר להשגת מימון. הבנק הוא המקור השמרני ביותר לקבלת הלוואה, אבל לא תמיד הוא מספק...
   להמשך קריאה

   הלוואות לעסקים

   יש מי ששואלים איפה הכסף. יש מי ששואלים מאין יבוא הכסף? שתי השאלות הללו הן שאלות שכל בעל עסק צריך...
   להמשך קריאה

   בין כסף לעשור

   שנה חדשה היא תמיד זמן טוב לחשבון נפש. גם של העסק או החברה. מה עשינו, מה השגנו, כיצד התמודדנו עם...
   להמשך קריאה

   אחרי החגים ישתנה הכל

   אחרי החגים, חווים עסקים רבים תחושה של נפילה עסקית. מה שמעצים את התחושה הוא הבום הגדול שיש לקראת החג. תחושה...
   להמשך קריאה

   השראה עסקית נוסח חנוכה

   בפגישה עסקית שהתקיימה לפני חג החנוכה, התנהל דיון בשולחן לגבי תוכנית העבודה ולוח המשימות והמטלות שיש לטפל בהן. הפגישה התקיימה...
   להמשך קריאה

   נס פך השמן אצלכם בעסק

   נס פך השמן בעסקים בין סופגנייה לסופגנייה, פסטיגל לפסטיבל וטקסי הדלקת נרות חנוכה, אי אפשר שלא להיזכר בנס פך השמן. נס...
   להמשך קריאה

   הלוואות כמו מצות

   הלוואות הן לפעמים כמו מצות הן זמינות, קלות ומהירות, מבחוץ זה מטעה, בדיוק כמו המצות שאנחנו מתפתים להן כל שנה מחדש,...
   להמשך קריאה

   מה נשתנה בעסק הזה?

   פסח הוא חג של כיף שרובנו אוהבים. ובמיוחד מי שעוסקים בניקיונות האינסופיים לקראת הפסח ובחג עצמו יוצאים מעבדות לחירות, תרתי...
   להמשך קריאה

   דצך עדש באחב עסקי

   כשמגיע שחג האביב אתם ככל הנראה עסוקים בשאלה אצל מי נחגוג את סדר הפסח, ההורים שלו, ההורים שלה או הדודה...
   להמשך קריאה

   עשרת הדיברות לעסק חדש

   אלו 10 נקודות חשובות שאתם צריכים לקחת בחשבון לפני שאתם נכנסים להרפתקה של הקמת עסק חדש. תבחנו את עצמכם בסוגיות...
   להמשך קריאה

   מיחזור משכנתא – למחזר ולהיזהר

   אצלנו אתם יודעים, כל יום והחדשות שלו: הסדרים מדיניים, קואליציה, ממשלה או שר חינוך, אחמדיניגאד או אובמה וגם מכת הארבה....
   להמשך קריאה

   להפריד בין העסק לבין הבית

   ייעוץ עסקי הוא בפירוש לא ייעוץ לכלכלת המשפחה, אבל לעיתים יש נקודות ממשק. כאשר מדובר בחברה משפחתית, לא תמיד מתקיימת...
   להמשך קריאה

   כך תהרסו את העסק

   כך תהרסו את העסק שלכם ב- 10 צעדים: מימון חיצוני גבוה - מינוף חסר פרופורציות. צניחה במחזור המכירות. תלות בלקוח...
   להמשך קריאה

   לא רק קונצרן טבע – בלי גאווה ודעה קדומה גם אתם יכולים

   גם אתם, בעלי עסקים או חברות עסוקים בשאלה כיצד לצמוח ולגדול, כיצד להרחיב את סל המוצרים, להגדיל את מספר הלקוחות,...
   להמשך קריאה

   ייעוץ עסקי מושלם? תשאלו את נח

   הגשם הראשון החל לטפטף בחוץ כשהגעתי לפגישה עסקית עם בעל עסק שפנה אלינו לקבלת ייעוץ עסקי בשל קשיים בתזרים וירידה...
   להמשך קריאה

   תספורת נוסח שנת השמיטה

   ה"תספורת" של ימי קדם "תספורת" היא כבר מזמן לא רק מושג הלקוח מעולם הטיפוח והיופי. על השיח הציבורי השתלטה המילה הזו...
   להמשך קריאה

   עסקים בעידן האינטרנט

   המאמר הזה אינו עוסק בשיווק באינטרנט ולא בעסקים שמהותם הוא ביצוע פרויקטים של שיווק אינטרנט. שיווק באינטרנט, על כל היבטיו,...
   להמשך קריאה

   שיווק ומכירות בעת מיתון

   הממשלה גוזרת, המיסים עולים, הבנקים מבצעים תספורות לטייקונים, שר האוצר מגלה לנו שהכסף נמצא אצלנו ולכן נשלם יותר וכולנו נכנסים...
   להמשך קריאה

   על ענווה ודעה קדומה

   במהלך פגישות העבודה שלי, אני נחשף לא פעם ולא מעט לעולם הערכי שבו מתנהלים עסקים שונים. שירותי ייעוץ עסקי הניתנים...
   להמשך קריאה

   חפש ת'שותפים שלך

   בחירת שותף או שותפים עסקיים לעסק או לחברה דומה לבחירת שותף לחיים. שותפות עסקית היא סוג של נישואין, לטוב ולרע....
   להמשך קריאה

   הכל על הערכת שווי

   מהי הערכת שווי ומדוע אנחנו צריכים אותה? כאשר מתייחסים לתוצאותיה של הערכת שווי, נזרקת לחלל האוויר התבטאות הנאמרת בחצי חיוך, כי...
   להמשך קריאה

   מנוף, מעוף או משקולת

   מנוף, מעוף או משקולת - שלושת המ"מים בין העיסוקים השונים לבין הנבירה וההתעמקות שלהם בנבכי הפייסבוק, קורה שאנחנו מצליחים לחטוף שיחה...
   להמשך קריאה

   אשראי ללא בטחונות – לשיר "סולו" בבנק

   כל בעל עסק שמח לגלות שהוא סוליסט בפלח הלקוחות שלהם הוא משווק, בתחום השירות או במוצר. להיות יחיד ומיוחד זה...
   להמשך קריאה

   עבודה עם מודל SWOT?

   איך לבנות אסטרטגיה עם מודל SWOT? אחד מהאל"ף בי"ת של ייעוץ עסקי הוא בניית אסטרטגיה עסקית המבוססת על בחינה מדוקדקת של...
   להמשך קריאה

   להגביל את השכר, גם אצלכם בעסק

   לאחרונה, אושר בקריאה שלישית חוק הגבלת השכר בבנקים, מהלך שעוד ידובר בו רבות עם שלל השלכות בבנקים. רק לאחרונה, איגוד הבנקים...
   להמשך קריאה

   אם יש לכם בעסק כוכב זה מעולה

   אם יש לכם בעסק כוכב זה מעולה, *כוכבית הרבה פחות אם יש לכם כוכב בחברה או בעסק, ואנחנו מתכוונים לעובד "כוכב"...
   להמשך קריאה

   חדשות

   כך יצרנו חסכון שוטף של אלפי ש"ח בחודש לבית דפוס לאחרונה, בצענו מהלך מקיף של ייעוץ עסקי לחברה ותיקה בתחום הדפוס....
   להמשך קריאה

   להתייעצות מהירה מלא את הפרטים הבאים:


    קידום אתרים קידום אתרים