מתן חוות דעת מומחה

משכנתאות – מתן חוות דעת מומחה

כבעל השכלה רחבה בתחומים כלכליים ובשוק ההון, וכבעל ניסיון של 20 שנה בתפקידים בכירים בעולם הבנקאי, מספק עקיבא גולדהמר חוות דעת מקצועיות בתחום המשכנתאות המשרתות בעלי עסקים ואנשים פרטיים בבתי המשפט. חוות דעת מקצועיות אלו משמשות לצורך הוכחת או הפרכת טענות שונות של צדדים שונים בנוגע למשכנתא, תנאיה, ואופן ביצוע או אי ביצוע ההחזרים.

תהליך גיבוש חוות הדעת

חוות הדעת מתבצעת לאחר בדיקת הנתונים והעובדות בדרכים הבאות:

  • פגישה עין בעין עם הלווה ומסירת נתונים והסברים.
  • בחינת הסכם ההלוואה שנחתם בין הבנק ללקוח.
  • בדיקת דפי חשבון עו"ש של הלקוח בהם מופיעים חיובי ההלוואה.
  • בדיקת צילום לוחות סילוקין ל- 4 תקופות הלוואה.
  • כתיבת מכתב פנייה של הלקוח לבנק ישראל לבדיקת ההלוואה.
  • קבלת מכתב התשובה של בנק ישראל ללקוח.
  • בדיקת שיעורי ריבית המשכנתאות לתקופה שנבדקה.
  • בדיקת חישוב הפרשי הצמדה.

גורמים הנבדקים בעת מתן חוות הדעת

חוות הדעת בוחנת לא רק את תקינות המשכנתא ברמת הפרטים הטכניים, בדיקת לוח הסילוקין, הריביות, תחנות היציאה וקנסות על פירעון מוקדם, אלא גם מידת השקיפות ותום הלב שהבנק נהג כלפי הלקוח בעת מתן הייעוץ לקראת נטילת ההלוואה.

לעיתים, נוהג הבנק מתוך שרירות לב ומתחשב האינטרס הכלכלי העצמי מבלי להתחשב באינטרס של הלקוח ובטובתו, תוך ניצול העובדה שהלקוח אינו מומחה בשוק ההון, במשכנתאות ובאותיות הקטנות של מסמכי המשכנתא.

במצבים כאלו עשוי בית המשפט להתחשב ולהעניק סעד ללווה.

מעוניינים שאצור עמכם קשר?
קידום אתרים קידום אתרים