משכנתא כנגד תקבולים צפויים

את המשכנתא הזו גם אתם הייתם רוצים: 2.98 מיליון ש"ח המהווים מימון בשיעור של 92% משווי הדירה ובריבית מציאה. תוכנית המימון התבססה על בטחונות נוספים וביניהם נכס נדל"ן נוסף ותקבולים צפויים בטווח של כמה שנים קדימה מקרנות תגמולים. התוצאה היא: משכנתא למשך 25 שנה בתנאים מצוינים. חלק מהמשכנתא בגרייס שבמהלכו יוחזרו רק תשלומי הריבית. יתרת המשכנתא תשולם כאשר אפיקי המימון העומדים לרשות הלקוח יאפשרו לו לבצע תשלומים נוספים. המשכנתא הותאמה לאפשרויות המימון של הלקוח, תוך צמצום סיכונים עודפים עבורו ויצירת תשלומים נוחים בהתאם ליכולת הכספית הנוכחית והעתידית שלו. אנו סיפקנו ללקוח ייעוץ משכנתאות מקצועי וליווינו אותו מול הבנק.

גייסנו מימון ביניים לחברת הזנק בתעשייה המסורתית

הצלחנו לגייס מימון בנקאי בסך 350,000 ש"ח לחברה בתחום תעשיית הבנייה הכבדה. החברה בעלת זכויות בפטנט המאפשר לחסוך כ-30% מעלות הבנייה בשיטה המסורתית של פרויקטים רחבי היקף בתחום ייחודי.

גיוס אשראי לעסקים מוצלח נעשה לאחר גיבוש תוכנית עסקית ומתווה פעילות שהוצג לבנק. המימון התקבל מאחד הבנקים הגדולים והוא יתבצע בשני שלבים, 350 אלף ₪ כמימון ביניים, אשר ישולם ב- 48 תשלומים ותקופת גרייס של 6 חודשים, ואישור עקרוני למימון כפול בעת חתימה על הסכם עקרונות עם שותף אסטרטגי. כרגע נבחנות מספר אופציות לשותפות אסטרטגית.

בעקבות מעורבות שלנו – פרויקט פינוי בינוי עובר לשלבים מתקדמים

הלוואה פיננסית בסכום של 300 אלף ₪ תסייע לאחד מלקוחותינו לקדם פרויקט יזמי בתחום הפינוי-בינוי. ההלוואה תתקבל ממשקיע אשר הצטרף כשותף ליזם שגיבש את הסכמת הדיירים להריסת הבתים הישנים, ובניית מגדל דירות המשקיף לים במקומן. הדיירים יקבלו דירה גדולה בכ-60% מגודל דירתם הנוכחית יחד עם שיפורים שונים הן באיכות הגימור של הדירה והן באבזורה.

עם קבלת מימון הביניים, תזרים המזומנים של היזם, יאפשר לקדם את הפרוייקט לקראת שותפות עם חברה קבלנית המתמחה בבניית מגדלים לגובה, כאשר המתווה לעסקה יהיה עסקת קומבינציה.

בחג הפועלים תעשה לך מימון בנקאי בתנאים מצוינים

ב-1 במאי, "חג הפועלים", סיימנו פעילות נמרצת להשגת מימון בנקאי של 300 אלף ₪ ללקוח מתחום התעשייה המסורתית, אשר השכיל למנף תעשייה זאת, וכעת הוא נערך למהלך של ייצור ושיווק המוצר.

ההלוואה ניתנה ללקוח "סולו" , ללא ביטחונות קשים, לאחר גיבוש תוכנית עסקית מדוקדקת, תוכנית שיווק ותזרים מזומנים צפוי.

מבנה המימון הותאם לצuרכי הלקוח, כדי לצמצם בהוצאות מימון מיותרות: כ-2/3 מהסכום לתקופה של 36 חודש עם גרייס של 6 חודשים, והיתרה "כמסגרת אשראי" מתגלגלת, בהתאם לצרכים על פי התוכנית העסקית.

הלוואות מוגדלות בקרן נתן

קרן נתן העלתה את סכום ההלוואות שהיא מעניקה לעסקים חדשים לסכום של 240,000 ש"ח. ההלוואה ניתנת ללא ריבית ולוח התשלומים של ההלוואה הוא פרטני לכול לווה בהתאם לתחזית הרווחים הצפויה ובהתאם לתזרים המזומנים שלו. לצורך קבלת ההלוואה צריך להגיש לקרן תוכנית עסקית מסודרת, להציג תזרים מזומנים ותרחיש ריאלי על פיו העסק יכול לצמוח, להשיב את ההלוואה ולגדול.

מעוניינים שאצור עמכם קשר?
קידום אתרים קידום אתרים