משחקי הכס-ף

הכנסת עסוקה בימים האחרונים בשיעורי הריבית בשוק המימון וההלוואות החוץ בנקאי, אך כמו במשחקי הכס, חברי הכנסת, כול אחד בתורו, מנסה באופן ציני להטות את הכף בהתאם לאינטרס שלו, ומעט מאוד תוך שמירה ודאגה לטובת העסקים והחברות אשר משתמשות בכלי מימוני זה.

משעשעת אם לא צינית העובדה, שאחת מחברות הכנסת ציינה בדיונים כי ריבית בשיעור של 20 אחוז לשנה, היא ריבית בשיעור נמוך מידי להלוואות חוץ בנקאיות ויש להתיר שיעוריי ריבית גבוהים יותר. לקרוא ולא להאמין, המציאות אכן עולה על כול סדרת דרמה טובה.

אשראי וטוב לי

בשוק פועלות חברות רבות המעניקות אשראי לעסקים וחברות מחוץ למערכת הבנקאית, חלקן ידועות, חלקן פחות וחלקן אף נסחרות בבורסה, אך אין ספק כי הן מנגישות ערוץ נוסף וכלי מימוני לחברות ועסקים, בעת מצוקה ומחנק בתזרים המזומנים של חברות ועסקים.

העובדה ששיעורי הריבית גבוהים יותר מהמערכת הבנקאית, מצב מובנה מעצם היות חברות המימון, ברוב המקרים הן עצמן לוות בשוק הבנקאי, ובתוספת שיעורי ריבית מסוימים ופרמיית סיכון כרווח יזמי הן גובות יותר מהשיעור ששילמו. למרות זאת ואולי בגלל זאת, הן ערוץ וכלי חשוב לוויסות בשוק המימון, ולעיתים אף קרש הצלה לחברות ועסקים בצוק העיתים.

ברי, כי יש לפקח על שיעורי הריבית, לפחות בהלוואות בסדר גדול מסויים, תוך מתן גילוי נאות ואפילו בדוגמה חישובית מיספרית בכול הסכם הלוואה, בדיוק כמו בפירסום מוצרים בשוק ההון כמו קרנות וקופות, עם זאת צריך להבין שזהו כלי נוסף שעומד לרשות העסקים הקטנים והחברות.

כך קיים מצב, בו עסקים מיצו את כול מסגרות האשראי שלהם בבנקים- את כול האובליגו העומד לרשותן- ובתזרים המזומנים שלהן ישנו "פיק", קפיצה וחריגה מהמסגרת, וההלוואות אילו מספקות חמצן לתקופה קצובה וקצרה.

בכול  15 לחודש, מועד תשלום מקדמות המס ותשלומי המע"מ, ב- 9 לחודש מועד תשלום המשכורות או אלה הקובעים "ימי תשלום" לספקים, נניח בכול  25 לחודש, בכול אחד ממועדים עשוי העסק להיקלע למחנק אשראי ולחץ בתזרים המזומנים.

בפגישות עם לקוחות אנו חוזרים ופוגשים לקוחות ובעלי עסקים שחוזרים ושואלים "איפה הכסף ?" . הביזנס רווחי, החברה מוכרת ומרוויחה בהתאם לדוח רווח והפסד, אך נזקקת לאשראי נוסף, לפחות בתקופות ה"פיק" של העסק.

יתר על כן, כשאנו מנתחים ומאפיינים את מכלול הצרכים האשראי לו העסק נדרש, ומסים לבנות מקורות מימון והלוואות, הן לטווח הקצר והן לטווח הארוך על מנת להקל על תזרים המזומנים, לא אחת אנו שומעים כי "חבל לשלם עמלות הקצאת אשראי לבנק" כיון שהלחץ הוא רק למספר ימים קטן לעיתים יומיים שלושה.

כול מאסטר שף צריך סכין חדה

כמו מאסטר שף אמיתי, אתם צריכים לחדד ולדייק את צרכיי האשראי של העסק, גם בימי הפיק ולבחון במדוייק את העלות המימונית, לבחון ולהחליט האם במקרים אילו ניתן להשתמש בערוצים החוץ בנקאיים, בבחינת עלות מול תועלת.

כך לדוגמה הבנקים בכול הלוואה העולה על 100 אלף ₪ גובים עמלה דמי טיפול בתיק, בשיעור ממוצע של 1.5% מהסכום, במקרה שלנו 1500 שקלים שנגבים מראש. יוצא אפוא כי ההלוואה שקבלנו היא בסך של 98,500 ₪, ולכן אם שיעור הריבית נניח 5%, הריבית האמיתית והאפקטיבית גבוהה יותר, שכן היא נגבתה  על סכום קטן יותר.

סיכומו של דבר, יש לפקח ולבחון את שיעורי הריבית בערוצים החוץ בנקאיים, אך אין לשלול, הם עוד כלי לטובת החברות והעסקים, ואתם כבעלי העסק חייבים לתכנן את תזרים המזומנים, ולעיתים להשתמש גם בערוצים אילו עד להסדרת תוכנית המימון ותזרים המזומנים.

מעוניינים שאצור עמכם קשר?
קידום אתרים קידום אתרים