מסלולי הלוואת משכנתא

 

קיימות מס' אפשרויות לקבלת המימון באמצעות רישום משכנתא לבנק או גוף מלווה אחר:

  • משכנתא בריבית קבועה
  • משכנתא בריבית קבועה

משכנתא שבה סכום ההחזר החודשי קבוע והוא משתנה רק בעקבות הפרשי הצמדה. משכנתא כזו מתאימה לרוב הלווים, שכן היא מאפשרת להם לצפות ולתכנן את סכום ההחזר.

בהלוואת משכנתא בריבית קבועה הסכום אינו מושפע משיעורי הריבית, גם אם שיעורי הריבית למשכנתאות יעלו במשך השנים. (וגם אם הם יירדו).

  • משכנתא בריבית משתנה
  • משכנתא בריבית משתנה

משכנתא שבה שיעור הריבית משתנה אחת לתקופה (שנתיים או חמש שנים בדרך כלל).

משכנתא כזו מאפשר ללווה ליהנות מירידה בשיעורי הריבית, ומנקודת יציאה בה הוא יכול לפרוע את ההלוואה ללא קנס המושת בדרך כלל בגין פירעון מוקדם. עם זאת, הוא חשוף לעלייה בשיעורי הריבית.

משכנתא בריבית פריים

ריבית פריים היא ריבית המשתנה בהתאם לקביעת בנק ישראל בתוספת מרווח של 1.5%. הלוואה בריבית פריים חושפת את הלווה לשינויים גדולים יחסית בסכום ההחזר החודשי והיא מתאימה למי שיכול לעמוד בתנודתיות גבוהה. יתרונה הגדול הוא בשיעורי ריבית נמוכים יותר, באפשרות לפירעון בכל עת ללא קנס על פירעון מוקדם ובשחיקה של הקרן שאינה צמודה והולכת ופוחתת.

משכנתא בריבית צמודת דולר

הלוואת משכנתא אשר ניתנת בשקלים והריבית עליה צמודה לדולר (ריבית בינבנקאית) בהתאם לשיעורה בבנקים. במשכנתא צמודת דולר משלם הלווה בנוסף לשיעור הריבית שנקבע בעת מתן ההלוואה, את הפרשי שער החליפין בין הדולר לשקל בין מועד נטילת ההלוואה – "שער הבסיס" – לבין מועד הפירעון.

מעוניינים שאצור עמכם קשר?
קידום אתרים קידום אתרים