מחזור משכנתא

מחזור משכנתא היא הדרך שלכם לצמצם את עלויות הריבית או לפרוס את תשלומי המשכנתא לתקופה ארוכה יותר אבל עם החזר חודשי נמוך יחסית שיהיה לכם שייקל עליכם לעמוד בו. בו. המחזור מתבצע על ידי נטילת הלוואת משכנתא חדשה בתנאים נוחים יותר מהקיימת, תוך פריעת חלק מהמשכנתא הקיימת מכספי ההלוואה.

ומה אנחנו יכולים לעשות בשביל מדינה?

בחירת מסלול הלוואה, ריבית, בסיס הצמדה, מיחזור ופריסה.

חיסכון של עשרות אלפי שקלים באירגון מימוני נכון.

בחינת חלופה של גרירת משכנתא או נטילת משכנתא חדשה.

בחירת מסלולי המימון הנוחים ביותר.

בדיקה והשוואת שיעורי הריבית בבנקים והיתרונות ללקוח.

בחינת בסיס הצמדה המתאים ביותר ללקוח.

אירגון המימון בבנקים, חלופות פיננסיות, חיסכון וייעול בעלויות המימון.

בדיקת חשבונות חיובי המשכנתא בהתאם לתנאי ההלוואה שנחתמו בעבר!!

המסמכים הנדרשים

  • תעודת זהות כולל הספח של הלווים.
  • תלושי משכורת של 3 החודשים האחרונים או אישורי הכנסה לעצמאים מרו"ח או יועץ מס מוסמך (שכירים בחברה בה הם בעלי מניות יידרשו לספק דו"חות כספיים של החברה).
  • חוזה הרכישה של הדירה או הנכס הנדל"ני.
  • נֶסח רישום מקרקעין עדכני (טאבו) או אישור זכויות ממינהל מקרקעי ישראל או מחברה קבלנית שהינה חברה משכנת.
  • תדפיסי בנק של חשבון העו"ש ב- 3 החודשים האחרונים.
  • אם יש, מקורות הכנסה אחרים או תקבולים צפויים, למשל, שכ"ד מנכס אחר או פירעון צפוי של קרן השתלמות.
  • במקרים בהם עסקת הנדל"ן מורכבת יותר, כמו תוכנית הרחבה, או בנייה עצמית בפרויקטים המיועדים לכך, יידרשו מסמכים נוספים על ידי הבנק כמו תוכנית בנייה והיתרים, חוזה פיתוח או אישורים ממינהל מקרקעי ישראל.

יתרונות המחזור

מיחזור משכנתא יכול לפתור מצוקה תזרימית על ידי הקטנת סכום ההחזר החודשי ו/או לחסוך עד עשרות אלפי ₪ בתשלומי הריבית במידה ושיעורי הריבית נמוכים יותר מבעבר. (זאת למרות העלויות הנילוות לפירעון מוקדם של המשכנתא). שחרור חלק מהמשכון על הנכס, יכול גם לסייע ביצירת מקור מימון לנכס חדש, דירה אחרת או לצורך פיתוח עסק.

מעוניינים שאצור עמכם קשר?
קידום אתרים קידום אתרים