כתיבת תוכנית מפנה וצמיחה

כתיבת תוכנית מפנה וצמיחה (Turn Around)

תוכנית מפנה וצמיחה – למי זה מתאים?

אם בשל ניהול לקוי, אם בשל מצב אובייקטיבי בענף מסויים ואם בשל האטה כללית במשק, חווים עסקים רבים ירידה בפעילות העסקית, ירידה בתקבולים וכתוצאה מכך מצוקת תזרים מזומנים. כאשר הגרף העסקי מתחיל לרדת כלפי מטה, עלול העסק להדרדר ממש עד כדי איום על עצם קיומו.

במצבים של הדרדרות עסקית – כדאי לקבל מבט אובייקטיבי מבחוץ על העסק, הסביבה העסקית שלו והסיבות להדרדרות בביצועיו. תוכנית מפנה וצמיחה תבחן את הסוגיות הללו ואף תציע דרכי פעולה, שעשויות ליצור מפנה, לשנות את כיוון הגרף ולעיתים, ממש להציל את העסק.

מה תיתן לכם תוכנית מפנה?

תוכנית מפנה וצמיחה כוללת ארבעה חלקים:

  1. הצגה אובייקטיבית של המצב הקיים ודרגת חומרתו
  2. סקירת המשאבים הפיננסיים העומדים לרשות העסק
  3. דין וחשבון – בחינה של הסיבות והגורמים, פנימיים וחיצוניים, להדרדרות בביצועים העסקיים
  4. הצגת אופני הפעולה ודרכים להחלץ מהמצוקה הכלכלית/עסקית

עיקריה של תוכנית חילוץ ממשבר עסקי

תוכנית הפעולה לחילוץ העסק ממשבר תתבסס, בדרך כלל, על 4 עיקרים:

  1. ריכוז מאמץ ומשאבים במוצר או בתחום שיתרום לרווחיות החברה באופן המשמעותי ביותר ובזמן הקצר ביותר
  2. צמצום הוצאות
  3. זיהוי ויצירת מקורות מימון חדשים כמו קרנות הון לעסקים
  4. בקרה צמודה על אופן ההתקדמות
מעוניינים שאצור עמכם קשר?
קידום אתרים קידום אתרים