הקרן לעסקים קטנים

מימון לעסק – הקרן לעסקים קטנים

הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה, החלה לפעול במתכונת חדשה ב- 10 לאפריל 2012. פעילותה העיקרית של הקרן הוא כגורם מתווך בין עסקים קטנים ובינוניים לבין המערכת הבנקאית. גורמים שהגישו בקשה לקרן וקבלו את המלצתה סוללים לעצמם את הדרך לקבלת הלוואה מבנקי ההסדר של הקרן: בנק אוצר החייל, בנק מרכנתיל, בנק הפועלים ובנק מזרחי טפחות.

המדינה נותנת – אז למה לא תיקחו?

הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה מיועדת לעסקים עם מחזור מכירות של עד 100 מיליון ₪. הקרן מעמידה הלוואות לעסקים וחברות באמצעות הבנקים, לאחר שעברו בדיקה של "הגוף מתאם" נמצא כי ישנה הצדקה למתן המימון וקיים פוטנציאל לעסק או לחברה לצמוח ולהתפתח במימדים שונים. תוצאות הבדיקה מוגשות לחשב הכללי ולבנק.

ההלוואות מיועדות להרחבת העסק, להשקעות, להון חוזר, לפיתוח קווי ייצור או גורמי ייצור נוספים ואף להחזר הלוואות בנק אחר שבאמצעותו נתנה ההלוואה מהקרן ועד 50% מהיקף ההלוואה.

מסלולים

 1. מסלול של הון חוזר לצורך שיפור תזרים המזומנים.
 2. מסלול של השקעות בו על היזם להשקיע בהון חוזר 20% מסכום ההשקעה.
 3. מסלול לעסקים חדשים בהקמה שגם בהם נדרש הון עצמי בשיעור של 20%.
 4. מסלול להלוואה של עד 100 אלף ₪, לעסקים שמחזור המכירות שלהם עד 3 מיליון ₪.

סכומים

 • עסק בהקמה עד 500 אלף ₪.
 • עסקים עד מחזור של 6.25 מליון ₪ בשנה שקדמה לבקשה יקבלו עד 500 אלף ₪.
 • עסקים מעל מדרגת 6.25 מיליון ₪ ועד 100 מיליון ₪ יקבלו מימון עד סך 8% מהמחזור.

שיעורי הריבית

המימון ניתן בשקלים, בשקלים צמוד למדד, במט"ח או צמוד מטח בשיעורי ריבית כמקובל במערכת הבנקאית ומאושר על ידי ועדת הקרן.

התנאים העיקריים לקבלת מימון מהקרן

התנאים לקבלת ההלוואה כוללים בין השאר הכנה וגיבוש של תוכנית עיסקית, אשר תיבחן על יד הגוף המתאם והבנק, העדר תביעות או דרישות חוב שלא הוסדרו מצד רשויות המס וחתימה על ערבות אישית ואי משיכת משכורת בסכום הגבוה פי 4 ו/או 5 מהשכר הממוצע במשק על ידי הבעלים או בעל העניין.

איך זה עובד?

 1. בדיקה ראשונית כי העסק או החברה מתאימים לקבלת הלוואה בהתאם תנאי הקרן.
 2. הכנת תוכנית עיסקית ומידע נוסף בהתאם לבקשת הגוף המתאם ו/או הבנק.
 3. בדיקה ובחינה של התוכנית והמידע על ידי הגוף המתאם והמלצתו.
 4. בדיקה ובחינה של הבנק וקבלת אישור הבנק לתוכנית.

התפקיד שלנו

התפקיד שלנו כולל את הכנתה של תוכנית עסקית, הכנת המסמכים הדרושים להגשת הבקשה ומתן תשובות ומענה לשאלות הבנקים כדי להניח את דעתם שמדובר בעסק בעל פוטנציאל צמיחה אשר ראוי לאישור ההלוואה.

מעוניינים שאצור עמכם קשר?
קידום אתרים קידום אתרים