גיוס אשראי והלוואות לעסקים, כפפה ליד או יד לכפפה?

גיוס אשראי לעסקים או לעסק חדש היא משימה לא קלה, הדורשת היערכות מקצועית מתאימה. יש הרי לשכנע את הצד הנותן, המלווה, בנק, קרן בערבות המדינה לעסקים, קרן לעסקים של הבנקים או כול גורם אחר במעניק הלוואות לעסקים, כי האשראי שהוא מעמיד ללווה, הוא ברמת סיכון סבירה, שהפיצוי על הסיכון שמשתלם בצורת ריבית והקרן עצמה מניחים את דעתו.

יתר על כן, כול גורם המעניק אשראי לעסקים רוצה להבין מהי מטרת האשראי אותו מבקש העסק או החברה, ותיק וחדש כאחד,  והאם ההלוואה יכולה להניב עודף כספי שיכסה את עלות המימון, והחזר קרן ההלוואה.

תהליך גיוס האשראי דורש הכנה יסודית כאמור, הכנת תיק לווה הכולל מגוון של דוחות ותוכניות לשביעות רצונו של המלווה, המצאת דוחות כספיים לשנים האחרונות, דו"ח פעולות בחשבונות הבנק השונים,  דו"ח אובליגו, דו"ח יתרות כולל ויתרת הלוואות שוטפות לפירעון. בנוסף, בדיקת ההיבטים המשפטיים, כמו שעבודים קבועים, שעבודים ספציפיים או כללים ואגרות ברשם החברות, והכול בכדי לנתח ולאמוד את יכולת הפירעון של הלווה.

אנחנו מבינים שלא כולם מדברים בנקאית, וזו אינה השפה בה אתם דוברים, אבל לנו בגולדהמר יועצים, בנקאית היא  "שפת אם", ברם, אנו רוצים לחדד דווקא את מידת ההתאמה של חבילת האשראי שתקבלו באפיקים שונים ולתקופות שונות, שבסופו של דבר צריכה להתאים לגם ככפפה ליד, לא שהאצבעות יבצבצו החוצה בקצוות ולא שהכפפה תהיה רופפת ותיפול מהיד. ויודגש, כי אין שום הבדל בין מסגרת אשראי והלוואות לעסק, בין הלוואה מהקרן בערבות המדינה או קרנות אחרות ובין מימון לליווי פרוייקטים של תמ"א 38 או פרויקט נדל"ן חדש לחלוטין.

הכפפה לוחצת או נשמטת מהיד

בפגישות עם לקוחות, שעברו תהליך של גיוס אשראי מבנקים או מקרנות הון שונות, לא אחת אנו מבחינים כי אין התאמה בין הצרכים של העסק, החברה או הפרויקט לבין מסגרת האשראי שהוקצתה ללקוח, וההלוואות השונות ומסגרות אשראי אחרות שנתנו ללקוח.

לדוגמה, ממש לאחרונה פנה אלינו לקוח בכדי שנטפל בהיבטי המימון השוטפים שלו וכן שנבדוק את תוכנית המימון לפרויקט נדל"ן בין 19 דירות, חלקן הגדול למכירה וחלקן שייכות לבעלי הקרקע בעסקת קומבינציה שנחתמה בין הצדדים. הלקוח הצליח לגבש  בבנק מסוים את חבילת המימון, אובליגו בסך כולל של כ- 35 מיליון ₪, הכולל ערבויות חוק מכר, מסגרות אשראי שוטפות, הלוואות און קול מיוחדות ועוד. בבדיקה שערכנו, הן לגבי שיעורי הריבית והן לגבי העמלות השונות, דוגמת עמלת ליווי לפרויקט, עמלת הקצאת אשראי ועוד, לא רק ששיעורי הריבית בחלקם היו גבוהים, ובהחלט היה באפשרותנו לקבל זאת עבורו בתעריפים נמוכים יותר, אלא שהלוואה בסך של למעלה מ – 1 מיליון ₪, נתנה בריבית מפולפלת וללא צורך, שלא בהתאם לתזרים המזומנים המדויק הצפוי וצרכי הלקוח.

דוגמה נוספת, לקוח אחר העוסק במתן שירות בענף הרכב, מחזיק באובליגו כולל בשני בנקים בסך של כ- 2.5 מיליון ₪, חלקו בהלוואות, חלקו בקרן בערבות המדינה וחלקו בכרטיסי אשראי, פרטיים ועסקיים.

בצוק העיתים, ב – 9 לחודש וב – 25 לחודש, הראשון מועד תשלום המשכורות והשני במועד תשלום לספקים, הלקוח ממצה את כול מסגרות האשראי וגולש לחריגות. דא עקא, שחלק מהאובליגו הוא במסגרת אשראי בכרטיסי אשראי, והבנק כולל זאת בחישוב האובליגו כמקובל, אך הלקוח לא יכול להשתמש באפיק זה ולנצל את מלוא האובליגו, כיון שאינו יכול לשלם משכורות בכרטיס אשראי או לשלם לספקים שאינם ערוכים לתשלום בכרטיס אשראי. יוצא אפוא כי חלק מהאובליגו לא מנוצל, ועליו משולמות עמלות וריביות לעיתם חריגות.

להתאים את הכפפה ליד

אתם רוצים לגייס אשראי לעסק או חברה פעילה או אף למיזם חדש, זה לא קל אבל דורש תוכנית עסקית ברורה, תזרים מזומנים וכול הדוחות הנלווים לכך. אבל אנא אל תפלו במלכודת של עלויות עודפות הבאות לביטוי בריבית המשולמת על ידכם. לא פחות חשוב, להתאים צרכי האשראי שלכם לפעילות השוטפת. אז צלצלו ונתאם פגישה.

מעוניינים שאצור עמכם קשר?
קידום אתרים קידום אתרים