אם יש לכם בעסק כוכב זה מעולה

אם יש לכם בעסק כוכב זה מעולה, *כוכבית הרבה פחות

אם יש לכם כוכב בחברה או בעסק, ואנחנו מתכוונים לעובד "כוכב" יש לכם נכס שצריך לשמור עליו, הוא יצירתי, בעל מוטיווציה ומקרין על סביבת העבודה שלו, הוא מקנה לעסק יתרון חשוב. ומה לגבי *כוכבית ?.

ואנחנו לא מתכוונים להפלות בין המינים אלא מתכוונים לאותה *כוכבית שמסומנת ליד שמכם או שם החברה שלכם בבנקים? זה יכול להיות בנק אחד או יותר אבל *כוכבית בבנקים זה ממש לא יתרון וגם לא שמה של בת זוגו  של עובד "כוכב".

לאחרונה, פעמים רבות אנחנו מייעצים ופוגשים בעסקים, שכתוצאה מהסדר כזה או אחר בבנק פלוני הם כבר עם *כוכבית, למרות שבעלי החברה או העסק טוענים כי "שלמתי בסוף כמעט את הכול" או "נשאר רק  חוב קטן והבנק מחק" וכיוצא באלה, הן הן הסיבות לאותה *כוכבית, וחבל.

אנחנו משננים ללא הרף בפגישות העבודה עם אותם לקוחות שנקלעו ללחץ בתזרים המזומנים, או שההחזר השוטף של ההלוואות גדול ומעיק או שחושבים ש"זנבות" קטנים הן לא סוף העולם, תהיו מסודרים אמינים ושקופים תחפשו "כוכב" ולא שחלילה תקבלו *כוכבית.

להעסיק כוכב עולה יותר, אבל כוכבית* עולה הרבה יותר

לאחרונה למשל, נתנו חוות דעת מומחה לבית המשפט בעניין של לקוח, בה כימתנו את הנזק שנגרם ללקוח מהתנהלות פיננסית לא נכונה, דבר שהיה אפשרי למנוע במידה והלקוח הייה מארגן נכון את תזרים המזומנים, מקורות המימון ועוקב אחר מבנה ההוצאות.

במקרה זה בחנו מסמכים ומקורות המידע שעמדו לרשותנו כמו עלות גיוס מקורות אשראי לחברות דומות, דפי הבנק, דוחות ונתונים פיננסיים של החברה בתקופה הנדונה, ועוד בדיקות שונות כמו חברות מאגרי מידע פיננסיים שפועלים בשוק והצגנו את גודל הנזק.

החברה זקוקה למסגרות אשראי שונות (אובליגו כולל) בסך של כ- 300 אלף, לצורך פעילותה השוטפת, וכן למימון ארוך טווח לצורך גידול ופיתוח שיש בדעתה לבצע.

הבנקים הרי משתמשים באמות מידה פיננסיות, לאמוד את הסיכון הקיים במתן אשראי, וקבלת החלטה בדבר אישור או סירוב במתן אשראי ללקוח פלוני. בנוסף, קיימים מאגרים עם ההיסטוריה הפיננסית שנמצאים אצלם, ומקורות נוספים כמו כרטיסי אשראי, ומקורות מידע חיצוניים.

דירוג האשראי (סקורינג) כבר כאן מזמן

על בסיס מידע זה ( דירוג לקוח ו/או "סקורינג" ) מתקבלת החלטה באם לתת אשראי, וכן מהו שיעור הריבית שיש לקבל ממנו על בסיס הערכת הסיכון הטמון במתן הלוואה לאותו לקוח.

כאשר צירפנו את כול העובדות והנתונים, נגרמו לחברה נזקים כספיים במימדים הבאים:

  • פגיעה במוניטין החברה ואובדן רווח כתוצאה מביטול עיסקאות או פסילה במכרזים שונים.
  • חסימה של מקורות אשראי זמינים יחסית וזולים כגון הקרן לעסקים בערבות המדינה.גידול בשיעורי הריבית אותם ידרשו הבנקים השונים מהחברה בהווה ובעתיד.
  • אי חידוש חוזה שכירות לחברה, הוצאות מעבר, והפסד רווחים בתקופת המעבר.

בסיכומו, אמדנו את הנזקים מאותה *כוכבית בסך של כ-  59,223 ₪, וקשיים נוספים שיעלו בהמשך הפעילות.

סוף דבר, תנסו לאסוף ולצבור הרבה "כוכבים" בעסק או בחברה שלכם, את *הכוכבית" תשאירו לאחרים.

 

מעוניינים שאצור עמכם קשר?
קידום אתרים קידום אתרים